Radikal Prostatektomi

Prostat ve lenf bezleri genel veya epidural anestezi altında alt karında 10-15 cm.lik bir kesi ile çıkartılır. Lenf düğümleri rutin olarak çıkartılır ve prostat ile birlikte kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye gönderilir. Vazektomi işlemi ve seminal keselerin çıkarılması rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde mesaneye bir kateter ve operasyon bölgesine bir dren yerleştirilir.

Alternatif olarak; seçilmiş vakalarda laparoskopik radikal prostatektomi uygulanabilir. Prostat genel anestezi altında çıkartılacaktır. Operasyon alt karında 1 cm.lik beş kesiden yerleştirilen özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilir, Prostat göbek altında prostatın boyutuna göre değişen 3-4 cm.lik kesiden çıkartılır. Lenf düğümleri gerektiğinde çıkartılır ve prostat ile birlikte kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye gönderilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde bir kateter mesaneye, bir dren operasyon bölgesine yerleştirilir. Diğer bir alternatif tedavi yöntemi ise radyoterapidir. Cerrahiye yakın sonuçları vardır. Belirli günlerde radyoterapi merkezine gelerek ışın tedavisi uygulanır. Komplikasyonları cerrahi tedaviye benzerdir.

Ameliyatın başarısı tümörün vücuttan tamamen uzaklaştırılması ve minimal komplikasyon gelişmesidir. Böylece idrar yapamamaya kadar gidebilen işemeyle ilgili şikayetlere, idrardan kan gelmesine, vücudunuzdaki diğer organlara yayılarak genel vücut ve kemik ağrılarına ve ilerleyen dönemde yaşam sürenizin kısalmanın önüne geçilmesi amaçlanır. Ameliyatın başarı şansı %60-70 civarında olup başarısızlık aslında hastalığın başlangıçta radyolojik tetkiklerle evreleme sırasında daha düşük evreli olarak evrelenmesine bağlıdır. Komplikasyon oranları %1-10 civarındadır.

Ameliyatın 1. gününde aksi söylenmedikçe mutlaka yürümelisiniz. 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız. Size belirtilen zamanda gelerek sondanızı çektirmelisiniz. Size önerilen ilaç tedavisi ve diyete uymalısınız.