Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik nefrektomi

Laparoskopik nefrektomi ameliyatında genel anestezi kullanılır. Böbreğin tamamının çıkarılmasıdır. Böbrek tümör nedeni ile çıkarılıyorsa aynı tarafın gerato fasyası adı verilen ve böreği saran yağ dokusu ve böbrek üstü bezi de berber çıkarılmaktadır.

Laparoskopik Radikal Prostatektomi

Prostat genel anestezi altında çıkartılacaktır. Operasyon alt karında 1 cm.lik beş kesiden yerleştirilen özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilir, Prostat göbek altında prostatın boyutuna göre değişen 3-4 cm.lik kesiden çıkartılır.

Ürolojide Laparoskopi

Böbrek ve prostat kanseri ameliyatları, böbreğin bir kısmının ya da tamamının alınması, böbrek çıkış darlığının düzeltilmesi gibi üroloji ameliyatlarının kapalı yani laparoskopik yöntem ile yapılması, hastanın ağrısız ve hızlı iyileşmesine olarak sağlamaktadır.