Bilimsel Toplantılarda Konuşmacılık

Bilimsel Toplantılar

Bilimsel toplantılarda davetli konuşmacılık

  • bilimsel toplantılarErektil Disfonksiyon ve Tedavisi, "Tadalafil ve Hasta Tercihi", 7 Temmuz 2007, Alanya.
  • Orta ve Yüksek Riskli Mesane Tümöründe Tedavi Prensipleri, Akdeniz Üroloji Derneği Bahar Toplantısı, 26 Nisan 2008, Antalya.
  • Kadınlarda Üriner Sistem Enfeksiyonları, Türk Üroloji Derneği Batı Akdeniz Şubesi Aile Hekimliğinde Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Toplantısı, 4 Haziran 2011, Antalya.
  • Erektil Disfonksiyon Tedavisinde PDE-5 İnhibitörlerinin Güncel Durumu, Türk Üroloji Derneği Batı Akdeniz Şubesi Toplantısı, 12 Mayıs 2012, Antalya.
  • Prostat Kanseri Taramasının Sağkalım Üzerine Etkisi, Türk Üroloji Derneği Batı Akdeniz Şubesi "Transrektal Prostat İğne Biyopsisi Kursu", 3 Kasım 2012, Konya.
  • Prostat Kanserinin Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Gözden Geçirilmesi, Türk Üroloji Derneği Batı Akdeniz Şubesi Toplantısı, 28 Eylül 2013, Antalya.
  • Prostat Kanserinde Hormonal Tedavinin Yeri Toplantısı, 29 Kasım 2013, Isparta.
Sunum Fotoğrafları