Üyesi Olduğu Dernekler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Avrupa Üroloji Birliği

Türk Üroloji Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği

Türk Androloji Derneği

Endoüroloji Derneği

Ankara Ürologlar Derneği