Eserler

F-Kabul Edilen Dillerden Biri ile Yazılmış Kitap Bölümü Çevirisi

F. Doçentlik Yabancı Dil Sınavları için Kabul Edilen Dillerden Biri ile Yazılmış Kitap Bölümü Çevirisi

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1. Soyupek S, Dilmen C, Sayın A, Hoşcan B, Tükel O, Oksay T, Perk H, Sevin G. Stres Üriner İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde TVT Uygulamasında 2 yıllık Takip Sonuçlarımız.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Perk H, Serel TA, Koşar A, Hoşcan MB. Semptomatik benign prostat hiperplazili hastalarda doksazosin ve tamsulosinin karşılaştırmalı etkinliği. Tıp ve Sağlık Dergisi 2000; 4:35-38.

C.Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
1. Kitap ad :
Soru ve Cevaplarla Ürojinekoloji.
Yazarlar : Sevin G, Koşar A, Serel TA, Perk H, Soyupek S, Sayın A, Dilmen C, Hoşcan MB, Tükel O, Oksay T.
Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Kliniği, Isparta 2002.

B.Uluslararası Bilimsel Toplantıları

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Sevin G, Gürbüz G, Serel TA, Perk H, Koşar A, Sayın A, Dilmen C, Hoşcan MB. Our Results of Antegrade Extraperitoneal Approach to Radical Cystectomy and Ileal Neobladder. 14th Video-Urology World Congress, 8-11 March 2002, Cairo/EGYPT.

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Perk H, Serel TA, Koşar A, Hoşcan MB. Comparative Early Results Of The Sandwich Technique and Transurethral Electroresection in Benign Prostatic Hyperplasia. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2001;4(4):242-244. DOI: 10.1038/sj.pcan.4500544