F-Kabul Edilen Dillerden Biri ile Yazılmış Kitap Bölümü Çevirisi

F. Doçentlik Yabancı Dil Sınavları için Kabul Edilen Dillerden Biri ile Yazılmış Kitap Bölümü Çevirisi

1. Campbell Üroloji, Sekizinci Baskı,
Çeviri Editörleri: M. Kadri Anafarta, M. Önder Yaman.
ISBN: 975-277-041-X, Güneş Tıp Kitapevleri 2005, Cilt 3.
Bölüm 66: Erkek Çocuklarında Genitallerin Anomalileri ve Cerrahi Tedavileri
Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 2334-2352.

2. Campbell Üroloji, Sekizinci Baskı,
Çeviri Editörleri: M. Kadri Anafarta, M. Önder Yaman.
ISBN: 975-277-041-X, Güneş Tıp Kitapevleri 2005, Cilt 3.
Bölüm 72: Pediatrik Endoüroloji ve Laparoskopi
Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 2564-2592.

3. Campbell Üroloji, Sekizinci Baskı,
Çeviri Editörleri: M. Kadri Anafarta, M. Önder Yaman.
ISBN: 975-277-042-8, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara 2005, Cilt 4.
Bölüm 106: Barsak Segmentlerinin Kullanımı ve Üriner Diversiyon
Bölüm Çeviri: Güven Sevin, M. Burak Hoşcan, Taylan Oksay. Sayfalar: 3745-3788.

4. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı,
Çeviri Editörü: Nihat Arıkan.
ISBN: 975-277-086-X, Güneş Kitapevi, Ankara 2006.
Bölüm 133: Ürolojik Cerrahide Robotbilimi
Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 1027-1033.

5. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı,
Çeviri Editörü: Nihat Arıkan.
ISBN: 975-277-086-X, Güneş Kitapevi, Ankara 2006.
Bölüm 134: Telecerrahi
Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 1034-1039.

6. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı,
Çeviri Editörü: Nihat Arıkan.
ISBN: 975-277-086-X, Güneş Kitapevi, Ankara 2006.
Bölüm 135: Yeni Doku Ablasyon Teknolojisi
Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 1040-1045.

7. Glenn Ürolojik Cerrahi, Altıncı Baskı,
Çeviri Editörü: Nihat Arıkan.
ISBN: 975-277-086-X, Güneş Kitapevi, Ankara 2006.
Bölüm 136: Doku Kapanması ve Hemostaz
Bölüm Çeviri: Hakkı Perk, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 1046-1050.

8. Üriner Sistem Taş Hastalığı,
Editörler: A. Yaser Müslümanoğlu, Tarık Esen, Ahmet Tefekli.
ISBN: 978-975-420-582-4, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul 2007.
Bölüm II-6: Makromoleküller ve Üriner Sistem Taş Hastalığı: Benzerlikler ve Çelişkiler
Bölüm Çeviri: Abdullah Armağan, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 57-64.

9. Laparoskopik Üroloji
Çeviri Editörü: Mete Kilciler
ISBN: 978-605-4084-10-4, Habitat Yayıncılık, İstanbul 2011.
Bölüm 31: Laparoskopik Mesane Augmentasyonu: Üriner Diversiyonlu ve Diversiyonsuz
Bölüm Çeviri: M. Burak Hoşcan, Mutlu Ateş. Sayfalar: 354-364.

10. Laparoskopik Üroloji
Çeviri Editörü: Mete Kilciler
ISBN: 978-605-4084-10-4, Habitat Yayıncılık, İstanbul 2011.
Bölüm 32: Laparoskopik Mesane Boynu Süspansiyonu: Teknik ve Sonuçlar
Bölüm Çeviri: Mutlu Ateş, M. Burak Hoşcan, Mutlu Ateş. Sayfalar: 365-381.

11. Campbell-Walsh Üroloji Onuncu baskı
Bölüm: Depolama ve Boşaltım Yetmezliği için Diğer Tedaviler
Bölüm Çeviri: M. Burak Hoşcan, M. Ahmet Tunçkıran