C.Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
1. Kitap ad :
Soru ve Cevaplarla Ürojinekoloji.
Yazarlar : Sevin G, Koşar A, Serel TA, Perk H, Soyupek S, Sayın A, Dilmen C, Hoşcan MB, Tükel O, Oksay T.
Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Kliniği, Isparta 2002.

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Androloji Kitabı.
Editörler: A. Fuat Peker, Yaşar Özgök.
ISBN 975-409-360-1. GATA Basımevi, Ankara 2007.
Bölüm: İmmünolojik İnfertilite.
Bölüm Yazarları: Güven Sevin, Sedat Soyupek, M. Burak Hoşcan. Sayfalar: 189-195.

2. Çevrenin Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları.
Editörler: Selahittin Çayan, Ali Ayyıldız.
ISBN 978-975-277-336-3. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara 2010.
Bölüm 37: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Üreme ve Cinsel Sağlığına Etkisi.
Bölüm Yazarları: Mustafa Burak Hoşcan, Yaşar Özgök. Sayfalar: 319-322.

3. Küçük Deney Hayvanlarından Rat.
Editörler: Orhan Yücel, Onur Genç.
Journal of Clinical and Analytical Medicine Kitap Serisi
www.jcam.com.tr
Bölüm: Ratlarda Deneysel Testis Torsiyonu ve İskemi- Reperfüzyon Modeli
Bölüm Yazarları: M. Burak Hoşcan, Alper Özorak, Hamdi Tuncer

4. Laparoskopik Üroloji
Editör: İ. Yaşar Özgök.
ISBN : 978‐975‐409‐618‐7. GATA Komutanlığı Basımevi, Ankara 2011.
Bölüm: Laparoskopik orşiopeksi.
Bölüm Yazarları: O. Ünal ZORBA, M. Burak HOŞCAN, Mutlu ATEŞ

5. Laparoskopik Üroloji
Editör: İ. Yaşar Özgök.
ISBN : 978‐975‐409‐618‐7. GATA Komutanlığı Basımevi, Ankara 2011.
Bölüm: Laparoskopik piyeloplasti.
Bölüm Yazarları: Yaşar Özgök, M. Burak HOŞCAN, Mutlu ATEŞ