Prostat Plazmavaporizasyon

PROSTATINIZ BUHARLAŞIYOR!

Plazmavaporizasyon Yöntemi ile Prostatınız ve Buharlaşsın.

PROSTAT BÜYÜMESİ;

Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan, idrar kesesinin altında yer alan bir salgı bezidir. İyi huylu prostat büyümesine benign prostat hiperplazisi yani kısaca BPH denir. Yaşın ilerlemesi ve genetik, hormonal, diyet de dahil çevresel faktörlerin etkisiyle artış gösterir.

55 yaşına gelen erkeklerin %50’sinde BPH görülür ve bunlarında %30’unun tedaviye ihtiyacı vardır. 80 yaşına gelen erkeklerin %80 - %90’ında BPH görülür ve %40’ının tedaviye ihtiyacı vardır. Bu durum yeterli süre yasadıklarında tüm erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi gelişeceğini göstermektedir.

BELİRTİLERİ;

  • Sık sık idrara çıkma,
  • Gece idrara kalkma,
  • Kesik kesik, damla damla idrar yapma,
  • İdrar kesesini tam boşaltamama hissi,
  • İdrar tutmada güçlük,
  • İdrar akış gücünde azalma,
  • İdrar yapmaya başlarken zorlanma
  • Ikınarak idrar yapma

TEDAVİSİ;

İyi huylu prostat büyümeleri ilaçla veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilirler. Prostatı yok eden bir ilaç henüz bulunamamıştır. İlaçlar kullanıldığı sürece etkili olurlar.

Böbrek yetmezliği, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, idrar kesesi taş, böbreklerde genişleme, kanlı idrar yapma, hiç idrar yapamama gibi komplikasyonları olan hastalar cerrahi yöntemlerle tedavi edilmelidir. Hastanın zamanında ameliyattan kaçınması ile zamanla mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşabilir ve yaş ilerledikçe ameliyatı kaldıramayacak duruma gelebilir.

Cerrahi tedavi seçeneklerinin başlıcaları açık prostat ameliyatı ve kapalı prostat ameliyatıdır. Günümüzde en yaygın önerilen ameliyat olan kapalı prostat ameliyatında herhangi bir kesi yapılmadan idrar borusundan girerek ameliyat yapılmaktadır.

PLAZMAVAPORİZASYON TEDAVİSİ AVANTAJLARI:

Kapalı prostat ameliyatı prostat tedavisinin altın standardıdır. Plazmavaporizasyon yöntemi ile prostat, penisten girilip ağrısız ve acısız bir şekilde buharlaştırılır ya da küçük parçalar halinde alınarak temizlenir.

Bu teknoloji, kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi genel anestezi ile ameliyat olma riski bulunan hastalara lokal anestezi ile ameliyat olma imkanı sunmaktadır ayrıca hasta üzerinden elektrik akımı geçmez böylece kalp ve akciğer hastalarında rahatlıkla uygulanabilir. Plazmavaporizasyon yöntemi sayesinde cinsel fonksiyon kaybı genellikle görülmez. Ameliyat sonrası dönemde kanama riski çok düşük olduğu için sonda kalma süresi çok kısadır. Hasta 1-2 gün içerisinde taburcu edilebilir.

Kesilen ve buharlaştırılan doku kömürleşmediği için patolojiden (doku incelemesi) kesin sonuçlar alınabilir böylece prostatın kötü huylu olup olmadığı kesin olarak belirlenebilir. Lazer gibi yöntemlerde doku çıkarılamadığı için patolojik inceleme yapılamaz. Rezektisol yerine izotonik salin kullanıldığı için TUR sendromu olmaz ve 150-200 gram gibi büyük prostatlar güvenle tedavi edilebilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma riski çok düşüktür.

Plazmavaporizasyon yöntemi bilinen en güvenilir yöntemdir ve İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) için kesin çözümdür. Plazmavaporizasyon yöntemi diğer kapalı ameliyat yöntemlerinde olduğu gibi yalnız küçük prostatlara değil, açık ameliyat gerektiren büyük prostatlara da uygulanabilmektedir.

Günlük yaşamınıza en kısa sürede dönmek için Plazmavaporizasyon yöntemini tercih edin.

Hastanemizde “Plazmavaporizasyon” yöntemi uygulanmaktadır.